VITAJTE na našej

web-stránke

     
 
Klub Sclerosis Multiplex Trnava je občianske združenie s plnou právnou subjektivitou. 
Už 28 rokov - od 5. januára 1993 pôsobí v trnavskom kraji pre ľudí s diagnózou sclerosis multiplex a ich rodiny.

 

15. mája 2019, z príležitosti Svetového dňa SM - World MS Day 

v rámci poslednej akcie pred pandémiou COVID-19
DEŇ SLNEČNÍC
sa v Trnave uskutočnila Verejná zbierka - Rozhodnutie OÚ Trnava
č. OU-TT-OVVS1-2019/016901 zo dňa 24.04.2019 - členovia klubu Vás
ozdobovali slnečnicami = symbolom ľudí s dg. SM na Slovensku a rozdávali informačné materiály

V Ý Ť A Z O K   Z  V E R E J N E J   Z B I E R K Y 

 889,26 eur

Ď A K U J E M E

 

 

  VÝZNAMNÝ DEŇ V ŽIVOTE KLUBU

        5. január 1993 - 2013

 

 

 Milí priatelia
Klubové stretnutie, ktoré vychádza na 1. utorok v mesiaci november 02.11.2021 NEBUDE!!! 

najbližšie plánované  
klubové stretnutie

sa bude konať až v mesiaci december, keď to dovolí pandemická situácia - dátum ešte upresníme - 

v klube na Vančurovej 1
v Trnave


Kontakt

Klub Sclerosis Multiplex Trnava

Vančurova 1, 917 01 Trnava

Bc. Miloš Žambokréthy (predseda): 0911/141581

Beáta Kuracinová (podpredsedníčka): 0908/575166FOTO z klubového života

Skvelý beauty dei v klube 

Popis není dostupný.Cvičenie MaRS 24h 2019     naša ocenená MOJA SESTRARP SZSM - školenie predsedov, hospodárov a RK Klubový RP L. Ján AVENA Klubový RP DUDINCE Edukačný seminár o SM, spojený s oslavou
25. výročia založenia nášho Klubu SM Cvičenie v kluMIKULÁŠ V KLUBE 2017 RP DUDINCE 06.07.-15.07.2017   DEŇ SLNEČNÍC - Svetový deň SM - 31. máj 2017  Návšteva Hradu a Parlamentu 26. máj 2017 Víkendový pobyt Kúpele BOJNICE 5.-8. máj 2017  Mikuláš v klube 2016    3. RP 2016 DUDINCE 
      Welnes pobyt L. Ján 2015 2. RP 2016 Avena, Máj, Alexandra L.Ján 1. RP 2016 Alexandra L.JánDEŇ SLNEČNÍC v TRNAVE ZSM oceňoval: