Výročná členská schôdza Klubu SM Trnava

Výročná členská schôdza 03. marca 2020

Výročná_správa_Klub SM TT_za rok 2019.doc (15797248) Správa_oHospodárení klubu_za rok 2019.doc (116736) Správa_Revízna komisia_za rok 2019.doc (96256)

Viac

—————

Výročná členská schôdza 07. marca 2019

Výročná_správa_Klub SM TT_za rok 2018.doc (18555904) IMG_20190307_0001.pdf (574242) IMG_20190307_0002.pdf (641561) IMG_20190307_0003.pdf (1089631) IMG_20190307_0004.pdf (254888) Sprava_RevíznaKomisia_za rok 2018.doc (96256)

Viac

—————

Výročná členská schôdza 05. marca 2018

Vyrocna_sprava_Klub SM TT_za rok 2017.doc (1408512) Správa_o_hospodárení_za rok 2017.doc (148992) Sprava_RevíznaKomisia_za rok 2017.doc (105984)

Viac

—————

... v roku 2015 sme spolu prežili 2 Klubové Rekondičné pobyty

1. RP Zlaté kúpele Turčianske Teplice - termín 26.07.-01.08.2015 pre 17 členov     

Viac

—————

2.

2. RP Relax hotel AVENA Liptovský Ján - termín: 16.08.-23.08.2015 - 12 členov

Viac

—————

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHôDZA KLUBU SM TRNAVA V ROKU 2015 sa konala dňa 03.03.2015 v klube na Vančurovej ul. č. 1 v Trnave

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHôDZA KLUBU SM TRNAVA V ROKU 2015 sa konala dňa 03.03.2015 v klube na Vančurovej ul. č. 1 v Trnave

Všetky materiály, ako je Výročná správa o činnosti Klubu SM TT za rok 2014, Zápisnica z Výročnej členskej schôdze, výsledky Volieb 2015 do VV a RK klubu ... a pod. nájdete, v prípade Vášho záujmu, na tejto web-stránke klubu, alebo v tlačenej podobe sú Vám k dispozícii k nahliadnutiu v...

Viac

—————


Kontakt

Klub Sclerosis Multiplex Trnava

Vančurova 1, 917 01 Trnava

Bc. Miloš Žambokréthy (predseda): 0911/141581

Beáta Kuracinová (podpredsedníčka): 0908/575166