Vyúčtovanie verejnej zbierky 2012

Na základe rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky číslo: ObU-TT-OVVS2-2012/04928, ktorým Obvodný úrad Trnava – odbor všeobecnej vnútornej správy rozhodol podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 63/1973 Zb. povolil Klubu Sclerosis Multiplex Trnava konať verejnú zbierku za účelom získania finančných prostriedkov na podporu činnosti klubu a rekondično-rehabilitačný pobyt pre členov klubu. Čistý výnos z verejnej zbierky bol 1.325,15 €

 

 Vyúčtovanie verejnej zbierky 2011

Na základe rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky číslo: A2011/06332 zo dňa 29.03.2011, ktorým Obvodný úrad Trnava – odbor všeobecnej vnútornej správy rozhodol podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 63/1973 Zb. povolil Klubu Sclerosis Multiplex Trnava konať verejnú zbierku za účelom získania finančných prostriedkov na podporu činnosti klubu a rekondično-rehabilitačný pobyt pre členov klubu. Čistý výnos z verejnej zbierky bol 1.511,72 

 

Poďakovanie

Chceli by sme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí nám darovali 2% z daní.

 

 

Za pomoc pri organizovaní  IX. ročník Kroku so Sclerosis Multiplex, ktorý sa konal v stredu 25. 05. 2011 sa chceme poďakovať:

* mestu Trnava https://www.trnava.sk

* študentom a učiteľom SZŠ v Trnave https://www.szstt.edupage.org/

* spoločnostiam: IDC HOLDING https://www.idc.sk, KLEMBER https://www.klember.sk/, Cukrárni Aga www.aga-cukraren.sk

* účinkujúcim: Dominike Mirgovej, Bystríkovi Červenému, Detskému speváckemu súboru Sláviček a Senior mažoretkám z Brestovian

 


Kontakt

Klub Sclerosis Multiplex Trnava

Vančurova 1, 917 01 Trnava

Bc. Miloš Žambokréthy (predseda): 0911/141581

Beáta Kuracinová (podpredsedníčka): 0908/575166