Otázky a odpovede

Prečo je symbolom ľudí s diagnózou sclerosis multiplex slnečnica?

Užitočné jadierka slnečnice predstavujú jednotlivcov, pretože každý je jedinečný vo svojom boji so zákernou chorobou. 

Lístky slnečníc  pripomínajú zoskupenia v kluboch a celý kvet znázorňuje Slovenský zväz sclerosis multiplex, teda všetkých členov zväzu spoločne. 

Stonka to je zdravá populácia, o ktorú sa potrebujú ľudia so sclerosis multiplex oprieť a listy na stonkách znázorňujú podávané pomocné ruky. 

Zatvorené, sklopené hlávky nočných slnečníc znamenajú problémy prichádzajúce so sclerosis multiplex. 

Každé ráno otáča slnečnica hlávku za slnkom, ide v ústrety novej nádeji, tak ako pacienti s vážnou diagnózou sclerosis multiplex.

 

—————

Kedy je svetový deň sklerosis multiplex - deň slnečnice?

 Svetový deň sclerosis multiplex (World MS Day) je vždy poslednú stredu v mesiaci máj. 

      Medzinárodná federácia sclerosis multiplex (MSIF) so sídlom v Londýne, ktorej činnosť za posledných 40 rokov sa rozrástla tak, že spolupracuje s viac ako 80 národnými spoločnosťami sclerosis multiplex  v celom  svete, z čoho  42 organizácií  je jej členskými spoločnosťami, medzi nimi aj Slovenský zväz sclerosis multiplex. MSIF  dala podnet a vyzvala  všetky členské  a spolupracujúce spoločnosti SM na založenie Svetového dňa sclerosis multiplex /World MS Day/, ktorý pripadá vždy na poslednú stredu v mesiaci máj – historicky prvý – bol 27. mája 2009.   

         Svetový deň sclerosis multiplex (SM) bol ustanovený, aby sa zvýšila informovanosť o SM, národných spoločnostiach SM a celosvetovom hnutí SM.  Svetový deň SM pozdvihuje  osvetu o SM a stavia základy celosvetovej solidarity so spoločnosťami SM.  Svetový deň SM pomáha  zjednotiť, rozšíriť a zmobilizovať  celosvetové hnutie SM a aktivizovať zdroje a podporu ľudí s SM. 

                Celosvetové hnutie SM zjednocuje všetkých ľudí  so sclerosis multiplex, ich  blízkych a každého jednotlivca, skupinu,či organizáciu, aby spoločne bojovali za kvalitnejší život ľudí s SM. Svetové hnutie SM sa zoberá výskumom liečby SM, aby sa toto ochorenia dalo vyliečiť. Pomáha jednotlivým SM spoločnostiam podporovať  ľudí  s SM. Zvyšuje  informovanosť  o SM a háji záujmy a práva ľudí s SM. Pri tejto príležitosti sa môžu organizovať rôzne akcie, zaregistrovať výskum týkajúci sa SM, či darovať finančnú pomoc na podporu celosvetového hnutia SM. Odkedy sekretariát MSIF vyzýval svojich členov k účasti, dostali potvrdenie z 38 organizácií SM z celého sveta. 

 

Doteraz sa k výzve MSIF pripojili tieto krajiny: 

       Argentína, Bahrain, Belgicko, Kanada, Kolumbia, Kuba, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, India, Indonézia, Irán, Írsko, Taliansko, Luxemburg, Mexiko, Nórsko, Pakistan, Palestínska autonómia, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Saudská Arábia, Slovensko, Južná Afrika, Španielsko, Srí Lanka, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Uruguay a USA a pripájajú sa ďalší.

   Svetový deň sclerosis multiplex zvyšuje povedomie o SM a podporuje celosvetovú solidaritu s SM.

—————


Kontakt

Klub Sclerosis Multiplex Trnava

Vančurova 1, 917 01 Trnava

Bc. Miloš Žambokréthy (predseda): 0911/141581

Beáta Kuracinová (podpredsedníčka): 0908/575166