2% z dane

 

Klub Sclerosis Multiplex Trnava je každoročne uverejnený v zozname prijímateľov 2%. 

Prostriedky získané z 2% využívame na rekondično-rehabilitačné pobyty našich členov. Správu o využití finančných prostriedkov získaných z 2% každoročne zverejňujeme v Obchodnom vestníku.

 

         

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov

12

     Klub Sclerosis Multiplex Trnava 

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                 

13

     Trnava 917 01, Vančurova 1

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14

      Občianske združenie

 

15 

3

1

8

7

4

8

9

4

 ∕

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Klub Sclerosis Multiplex Trnava

Vančurova 1, 917 01 Trnava

Bc. Miloš Žambokréthy (predseda): 0911/141581

Beáta Kuracinová (podpredsedníčka): 0908/575166